Velkommen til Vartov-Arkivet


Vartov-Arkivet
Farvergade 27, Opg. B
1463 København K.
www.vartov-arkivet.dk

Vartov-Arkivet er opløst med udgangen af 2010 og alle arkivalier fordelt til andre arkiver.
Se nedenfor!
Evt. spørgsmål vedr. arkivalier kan stadig rettets til Mette E.Havsteen-Mikkelsen, 62 52 21 22.

Se i øvrigt Vartov-Arkivets Svanesang om arkiv-lukningen i Dansk Kirketidende samt i Højskolebladet, december 2010.
Se også Arne Kristiansens artikel om arkiv-lukningen i Efterskolen i oktober 2010.
Desuden har Finn Slumstrup nævnt Arkivets lukning i Kristeligt Dagblad i september 2010.

Arkivalier fra Vartov-Arkivet er fordelt til Statens Arkiver (Rigsarkivet, Landsarkivet), Det Kongelige Bibliotek - eller til arkiver godkendte af Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver (SLA).

Til Landsarkivet på Nuuks Plads i København (hører under Rigsarkivet) er afleveret:
A 4 Bodil Katrine Mortensen, elev Ryslinge - 1 æske
A 5 Henning Rasmussen, elev Rødding og Askov - 2 æsker
A 9 Helle Gotved, gymnastikpædagog - 23 æsker, kuvert og kasse m. bånd
A 11 Nordisk Forbund for Kvindegymnastik - 4 æsker + billedplancher
A 12 Marie Korslund - 1 æske
A 13 Bent Jacobsen, Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark - 9 æsker - også j. nr. 2008/3
A 15 Andreas Kaltoft, elev i Uldum - 1 æske
A 17 Kirsten Skriver Frandsen, lærerkone i Testrup, Ubberup, erindringer - 1 æske
A 19 Erica Simon - 14 æsker - også j. nr. 2005/7 med dias og vhs i 4 kasser
A 20 fonden Le Crau du Sapt - 1 æske
A 49 Poul Engberg, 38 æsker - desuden 9 æsker fra Ollerup (2004/14) desuden senere aflevering til Vartov-Arkivet j.nr. 2009/1 også 9 æsker
A 56 Silliam Bjerre, højskolelærer (fra Ollerup) - æsker og kuvert
A 64 Foreningen Frie Ungdoms- og Efterskoler (fra Ollerup) - 13 æsker samt film
A 65 Valdemar Nielsen, højskolelærer - 1 æske
A 81 Kr. Killemose - 1 æske
A 84 Danske Folkekor (fra Ollerup) - 33 æsker - også j. nr. 2005/15
A 85 Danske Folkekor, sydjysk kreds (fra Ollerup) - 7 æsker
A 86 Danske Folkekor, fynske kreds (fra Ollerup) - 4 æsker
A 87 Danske Folkekor, Skårup Sangkor (fra Ollerup) - 4 æsker - se også A339
A 88 N.H.Arnfred, børneblade fra Askov - 1 æske
A 90 Anna Raahede, højskolelærer, gymnastik - 1 æske
A 91 Jens Kristensen, højskolelærer - 1 æske
A 93 Karl Bak, højskolesangbogen (fra Ollerup) - 4 æsker
A 94 Harald Balslev, højskolelærer i Rødkilde, Vrå og Ubberup - 1 æske
A 104 Lollands Højskole - 1 æske
A 126 Johannes Stræde, højskolelærer i Gerlev, Ollerup og Viborg - 1 æske
A 127 Houen Højskole, forstander Kristen Kristensen - 1 æske - se også 283
A 128 Fynske Musikanter
A 132-143 (-131, 134) Højskolerne i Rødding, Ryslinge, Ollerup, Nordsøhøjskolen, Lollands Højskole, Krabbesholm Højskole Kolding Højskole, Knud Rasmussens Højskole, Kerteminde Højskole, Den jyske Pensionisthøjskole, Den jyske Idrætshøjskole (fra Ollerup), 1 æske
A 144-159 (-153) Højskolen Østersøen, Højskolerne i Vestbirk, Vejstrup, Vallekilde, Tommerup, Testrup, Støvring, St. Restrup, Børkop, Askov, Ask, Antvorskov (fra Ollerup) - 1 æske
A 160-167 Højskolerne i Herning, Haslev udvidede, Hadsten, Gymnastikhøjskolen i Viborg, Ollerup Gymnastikhøjskole, Elbæk, Båring (fra Ollerup) - 1 æske
A 169-70 Husholdningsskolerne Suhrs og Ankerhus (fra Ollerup) - 1 æske
A 171-175 Landbrugsskolerne i Gråsten, Kalø, Dalum, Kæ rhave Landbrugs- og Husholdningsskole, Fyns Stifts Husmandsskole (fra Ollerup) - 1 æske
A176-188 (-183, 184) Thorgård Efterskole, Sædding Efterskole, Stevns Ungdomsskole og Højskolen Sommersted Ungdomsskole, Salling Ungdomsskole, Rydhave Slots Ungdomsskole, Ranzausminde Efterskole, Rens Ungdomsskole, Fårevejle Højskole (poesibøger), Vejstrup Ungdomsskole, Vesterlund Ungdomsskole Vestfyns Efterskole, Viborgegnens Ungdomsskole, Efterskolen Valdemarsbo, Ølgod Ungdomsskole, Østhimmerlands Ungdomsskole, Tommerup Efterskole, Tvind Efterskolen Vandel Ungdomsskole, (fra Ollerup) - 1 æske
A 199-214 Agerskov Ungdomsskole, Bjerre Herreds Ungdomsskole, Blidstrup Ungdomsskole, Blåkilde Ungdomsskole, Bogense Efterskole, Emmerske Efterskole, Fjordvang Ungdomsskole, Galtrup Efterskole, Gudenådalens Ungdomsskole, Hardsyssel Efterskole, Haslev Efterskole, Hellebjerg Idræts- og ledercenter (fra Ollerup) - 1 æske
A 215 Himmerlands Ungdomsskole, Arbejderbevægelsens Efterskole i Holmrup, Humble Efterskole, Efterskolen Smedeal, Mariaforbundets Kursus, Kertemindeegnens Ungdomsskole, Efterskolerne i Mejlby og Nørre Åby (via Ollerup) - 1 æske
224 Klank Højskole (fra Ollerup) - 1 æske
A 225 Oluf Lauth (fra ’nogen at tale med’) (fra Ollerup) - 1 æske
A 303 Danske Folkekor, Sydjyske Kreds (fra Ollerup) - 14 æsker
A 305 Den internationale Efterskole i Tvind (fra Ollerup) - 1 æske
A 306 Asserbo Efterskole (fra Ollerup) - 1 æske
A 313 Skamlingsbanke Ungdomsskole (fra Ollerup) - 1 æske
A 315 Danske Folkekor , Vestsjællands Kreds (fra Ollerup) - 1 æske
A 316 Danske Folkekor, Sydsjællands Kreds (fra Ollerup) - 1 æske
A 317 Danske Folkekor, Østsjællandskredsen (fra Ollerup) - 1 æske
A 318 Danske Folkekor, Storstrømskredsen (fra Ollerup) - 1 æske
A 319 Danske Folkekor, Østsjællandskredsen (fra Ollerup) - 1 æske
A 322 Verner Bruhn, dokumentationsmateriale fra ’det skæve træ’ - 1 æske
A 323 Hornstrup Ungdomsforening - se også A 183 og A 340 - 1 æske
A 326 Dansk Aftenskoleforening, Odense og Assens amtskredse (fra Ollerup) - 1 æske
A 327 Landsforeningen for Forsamlingshusenes rette Brug (fra Ollerup) - 1 æske
A 339 Skårup Sangkor (fra Ollerup) se også A 87 - 2 æsker
A 340 Hornstrup Ungdomsforening (fra Ollerup) - 1 æske
A 343 Fri Nordisk Folkehøjskole, Nordisk Folkehøjskoleforening fra 1986 (fra Ollerup) - 1 æske
A 344 Danske Folkekor, Midtsjællandskredsen (fra Ollerup) - 1 æske
A 346 Rens Efterskole - 1 æske
400 Poul Hansen, højskolelærer i Vallekilde, dagbog 1887-1906 (kopi) - 1 æske
A 401 Bodil og Poul Engbergs Nordiske Fond (fra Ollerup) - 1 æske
J. nr. 2001/ Hans Appel, forstander Dalum Landbrugsskole - 1 kasse, 6 æsker
J. nr. 2003/4 Gerlev Idrætshøjskole, se også 2004/21 - 40 kasser og billeder
J. nr. 2004/2 L.F. la Cours dagbog fra Askov og Rødkilde - 1 æske
J. nr. 2004/3 Kr. Kristensens skrivebog, elev i Ollerup - 1 æske
J. nr. 2004/4 K. E. Bugge, udstilling om Grundtvig udenlands - 1 æske
J. nr. 2004/5 Hans Kelstrup, Studenterkredsen, familien Høgsbros sangbøger - 1 æske
J. nr. 2004/6 Efterskolernes Sekretariat, avisudklip, årsskrifter, programmer - 4 kasser
J. nr. 2004/11 Købmandshvile Efterskole - 1 æske
J. nr. 2004/20 Efterskolernes Sekretariat, udklip - 1 æske
J. nr. 2004/21 Gerlev Idrætshøjskole, se også 2003/4 - 2 æsker
J.nr. 2005/7 Erica Simon, dias-samling og bånd i 3 kasser
J.nr. 2005/8 Københavns Højskoleforening - 3 æsker, 2 kasser dias, glasplader
J. nr. 2005/10 Jørgen Elbæk, prædikensamling - 1 kasse
J.nr. 2005/11 forstander Johs. Dragsdahl, ’Kirkens Front’ - 2 kasser, 1 æske
J. nr. 2005/12 Niels Hansen, elev på Grundtvigs Højskole - 1 æske
J.nr. 2005/13 Efterskolernes Sekretariat - 2 kasser
J.nr. 2005/15 Højskolen i udlandet (Ø. Arnfred) - 1 kasse
J.nr. 2005/20 le Crau du Sapt, se også A 20 - lille kasse
J.2005/21 Efterskolernes Sekretariat, udklip - 3 kasser, 1 æske
J.2006/1 Rasmus Anker Møllers prædikensamling - 2 kasser
J.nr. 2006/5 Efterskolernes Sekretariat, årsskrifter - 1 kasse
J. nr. 2006/6 Hanne Leys erindringer - 1 æske
J. nr. 2006/7 Andelspensionsforeningen - 1 læg
J. nr. 2007/5 Højskolernes Sekretariat, programmer m.m. - 18 æsker og 5 kasser
J. nr. 2007/6 Efterskolernes Sekretariat - 17 kasser samt vhs- og kassettebånd
J.nr. 2007/8 Association for World Education - 2 kasser
J. nr. 2008/2 Højskolernes Sekretariat - 1 kasse
J. nr.2008/3 Bent Jakobsen (Foreningen af Folkehøjskoler I Danmark), delvis reg. i A 13 - 8 kasser
J.nr. 2009/2 breve fra Jens Jensen, Marielyst Højskole 1867
J.nr. 2009/3 Prædiken af Deigaard i vartov, 1869
J. nr. 2009/5 plakater til Efterskolernes dag
J. nr. 2009/10 Kirkeligt Samfund (ritualer) - 1 æske
J. nr. 2009/11 Kirkeligt Samfund (salmebogstillæg) - 1 æske
J.nr. 2009/25 skrivehæfte fra Hornstrup Ungdomsforening
J.nr. 2009/5 Nyere plakater til Efterskolernes dag
B 588 Gerlev Idrætshøjskole
A 11 Billedplancher fra Nordisk Forbund for Kvindegymnastik
J.nr. 2009/22 Anna Raahede
J.nr. 2009/13 Anna Oxe
J. nr. 2009/2 Jens Jensen, elev Marielyst højskole 1867
J.nr. 2009/3 Prædiken af Deigaard i Vartov 1869
J. nr. 2009/25 skrivehæfte fra Hornstrup Ungdomsforening
J.nr. 2010/1 billeder og korrespondance vedr. Ingeborg Appel, Askov
J. nr. 2010/4 Efterskolernes Sekretariat, protokoller - 2 kasser, desuden 1 med billeder
J. nr. 2010/5 Gørlev Valgmenighed - 6 æsker
J. nr. 2010/16 Erik Knudsen, gymnastiklærer, vedr. sammenlægningen 1961-63 - 4 pk.

Billeder
Billederne (fotografier og dias) er afleveret til Det kongelige Bibliotek (fra Højskolernes Hus), og til til Landsarkivet i det omfang billederne hørte til arkivalier afleveret og i brug dér (f.eks. billeder fra Efterskolernes Sekretariat, fra Helle Gotved, Erica Simon Nordisk Forbind for Kvindegymnastik. Udprintnng af indscannede billeder, opr.registreret i Arkibas og bevaret på en ekstern harddisk på Landsarkivet og i Billedsamlingen på Det kongelig Bibliotek.

Til Rigsarkivet, Kalvebod Brygge er afleveret:
A 98 De Danske Gymnastik og Idrætsforeninger med De Danske Gymnastik og Ungdomsforeninger 1965-1992 - ialt 55 hyldemeter
2006/12-13 og 2007/10 diverse løbende afleveringer fra DGI - ialt ca. 25 hyldemeter
2005/ A.P. Dømmestrups arkiv
2005/14 De Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger og De Danske samt De danske Skytteforeninger - ialt 52 hyldemeter
2006/3 Willy Jensen, landskonsulent i DDGU -
2006/10 DDGU Internationalt udvalg (Hans Grishauge)
2006/11 Fuglsøcenteret
2006/16 Anna Lise Barth - 1 arkivkasse
2007/2 Verner Bruhn, vedr. DGI's arkivgrupper - 1 æske
A 98 DDGU/DGI foros fra landsstævner - 1 arkivkasse
B771-938 album med Odense Amts DDGU

Til DGI, Vingstedcenteret, Vejle er tilbagelevertet diverse faner.

Til Institut for Idræt. Biblioteket er afleveret
al litteratur og tidskrifter vedr. gymnastik- og idrætshistorie.

Til Grundtvig-Biblioteket, Friskole-Arkivet og Vartov-Kollegiet har alle udtaget litteratur af arkivets bogsamling.

Til Det kongelige Bibliotek, Billedsamlingen er afleveret:
J.nr. 2007/9 og 2009/12 Billeder og dias for Højskolernes Hus, Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark.

Til Det kongelige Bibliotek, Håndskriftssamlingen er afleveret:
A 99 Jakob Knudsen, lommebøger m.v. 2 arkivæsker
J.nr. 2007/3 Marie Møller, korrespondance - 1 arkivæske
J.nr. 2009/18 Grundtvig-strofe - 1 læg

Til Landsarkivet i Aabenraa er afleveret:
J. 2009/26 Danebod Højskole - 6 flyttekasser (ca.)

Til ABA, Arbejdernes Bibliotek og Arkiv, er afleveret:
J.nr. 2003/2 Kolding Højskole

Til Friskolearkivet, tidl. Studie-og Videncenteret i Ollerup, er afleveret:
magasinreoler og pc'er samt
A89 Øivind Arnfred
A108 Sandager Andelsmejeri
A109 Nordjyllands Idrætshøjskole (ikke skolens arkiv)
A113 Jørgen Terkelsen, højskoleforstander
A347 Askov Højskole (ikke skolens arkiv)
Til Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn er afleveret:
A 153 Snoghøj Folkehøjskoles Arkiv
A 338 Snoghøj Gymnastikhøjskoles arkiv
A 90 Anna Raahede

Til Historiens Hus i Ringsted er afleveret:
J.nr. 2004/23 Højskolen Søtoftegaard

Til Roskilde lokalhistoriske arkiv er afleveret:
J. nr. 2004/17 Roskilde Amts Gymnastikforening - 27 arkivkasser

Til DGI Fyn, Odense er afleveret:
DGI Fyn (Svendborg) - 6 kasser

Til DGI Nordjylland er afleveret:
J. nr. 2006/9 DGI Nordjylland - 6 kasser

Til Østfyns Museer i Kerteminde er afleveret:
A 331 Den danske Husflidshøjskole, Kirsten Birkedal Nielsen - 1 arkivkasse

Anførte A-numre henviser til registreret arkivfond.
Jour.nr. henviser til endnu ikke færdig-registrerede arkivalier. B-numre henviser til billeder.